Jaunumi

Uzzini aktuālo informāciju par tūrismu Priekuļu novadā.

Izdota Mārsnēnu, Liepas, Priekuļu, Veselavas pagasta pavārgrāmatiņa!

Izdota Mārsnēnu, Liepas, Priekuļu, Veselavas pagasta pavārgrāmatiņa!

Pavārgrāmatiņas aizsākumi ir meklējumi 2018. gadā, kad ” Eduarda Veidenbauma muzejā “Kalāči”  2018. gadā tika uzcelta labiekārtota lapene. Tika radīta vide kopīgiem ģimeņu pasākumiem, organizēti pasākumi latvisko tradīciju iedzīvināšanai, vāktas un apkopotas receptes Priekuļu novada pavārgrāmatas izdošanai, kas prasīja 2.5 gadus.

Mārsnēnu, Liepas, Priekuļu, Veselavas pagastos dzīvo dažādi, dzīves gudri cilvēki, kuru saknes nāk no dažādiem Latvijas novadiem un arī citām valstīm. Tāpēc ļoti grūti bija atrast visraksturīgāko ēdienu, kas būtu īpašs tikai šajā apvidū.

Pavārgrāmatiņā ir iekļautas senākās ēdiena receptes no 19. – 20.gs, lai nodotu mantojumā piemirstas ēdienu receptes un aktualizētu tās mūsdienu kulinārijas virtuvē.

Kopā tika savāktas ap 55 ēdienu receptēm, no kurām 37 ir iekļautas pavārgrāmatiņā. Visas ēdiena receptes netika iekļautas, jo daudzas ēdiena receptes atkārtojās vai arī raksturoja  citu novadu vai pat valsti.

Pavārgrāmatiņā ir iekļautas dažādu kategoriju receptes: putras, uzkodas, pankūkas un vafeles, miltu izstrādājumi un maize, zupas, kailgraudu miežu ēdieni, kartupeļu, gaļas, zivs, saldie, dzērieni.

Pavārgrāmatiņā iekļautās ēdiena receptes ir papildinātas ar atmiņām par konkrēto ēdiena recepti vai arī par ēst gatavošanas tradīcijām. Pavārgrāmatiņā ir papildināta ar brīva vietu, kur pierakstīt Jūsu mīļākās ēdienu receptes, lai saglabātu un nodotu mantojumā nākamajām paaudzēm. Pavārgrāmatiņa tika veidota, lai ikviens lasītājs atcerētos bērnības atmiņas par ēst gatavošanu un aktualizētu aizmirstas bērnības garšas un tās nodot mantojumā nākamajām paaudzēm.

Pavārgrāmata ir 84 lapaspuses bieza un ir izdota 200 eksemplāros, to gan nevarēs iegādāties, taču ar pavārgrāmatu ikviens var iepazīties digitālajā formātā, tā ievietot Priekuļu apvienības pārvaldes tūrisma mājas lapā www.visit.priekuli.lv sadaļā “Informācija”. Taustāmā veidā pavārgrāmatiņa ir pieejama pagastu bibliotēkās. Pārējās kopijas tiks dāvinātas un izmantotas kā dāvaniņas uz pasākumiem un svētkiem.

Mārsnēnu, Liepas, Priekuļu un Veselavas pagastu pavārgrāmata tapa sadarbojoties E. Veidenbauma memoriālajam muzejam “Kalāči” ar Priekuļu apvienības pārvaldi, kas vāca vizuālos attēlus, ēdienu receptes, veidoja dizainu un  apkopoja ēdiena receptes. Paldies, Intai Puriņai,  – pavārgrāmatiņas vāku fotogrāfijas autorei. 

Recepšu vākšanā iesaistījās arī Mārsnēnu, Liepas, Priekuļu un Veselavas bibliotēkas, Priekuļu pētniecības centrs un Priekuļu vidusskola.

Pavārgrāmatas teksta rediģēšanā iesaistījās Priekuļu apvienības pārvaldes darbinieki, E. Veidenbauma memoriālā muzeja darbinieki un Liepas pamatskolas skolotāja.

Kulinārais mantojums nav tikai ēdiens, bet arī atmiņas un tradīcijas, kas ir nodotas no paaudzes paaudzē un raksturo noteiktu dzimtu, novadu un tautu! Saglabāsim kulināro mantojumu, celsim to ārā no pūra lādes un nodosim nākamajām paaudzēm!

Teksta audio versija ir pieejama zemāk pievienotajā audio failā.

Pievienot komentāru