Ainavisks, ap 340 m garš un līdz 15 m augsts un ainavisks atsegums upes kreisajā krastā, kilometru lejpus Raunas ietekas Gaujā, kreisajā pamatkrastā. To veido sarkandzeltenīgi Gaujas svītas smilšakmeņi.

 

 

 

Atrašanās vieta

Aktualitātes