Dažus metrus augsts smilšakmens atsegums Gaujas kreisā krasta pietekas – neliela strauta kreisajā krastā pie Jāņmuižas.

Apdzīvotas vietas tuvums atstājis “pēdas” uz atseguma virsmas – pa to regulāri kāpj, daudz mūsdienu uzrakstu uz smilšakmens virsmas. Atsegumā vairākas nišas.

Orientieris – Jāņmuižas attīrīšanas iekārtas.

Atrašanās vieta