Sākums Apskates objekti Muižas, muzeji & pieminekļi Latvijas laukaugu selekcijas muzejs

Latvijas laukaugu selekcijas muzejs Muižas, muzeji & pieminekļi

Zinātnes iela 2 Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads

Agroresersu un Ekonomikas Institūts dibināts 1913 gada 23. aprīlī ( Priekuļu Izmēģinājumu un Selekcijas Stacija kā Rīgas Lauksaimniecības Centrālbiedrības pirmā šāda veida zinātniskā iestāde Latvijā).

Vairāk kā 100 gadu institūta darbības laikā strādāts ar 31 laukaugu sugu un izveidotas 110 jaunas šķirnes- Kartupeļi, Rudzi, Mieži, Tritikāle, Zirņi (Pasaulē vienīgie selekcionējam pelēkos zirņus), Pupas kuras atbildušas to radīšanas laika vajadzībām, klimatam un pieprasījumam.

Institūta darbības mērķis ir veikt zinātniskos pētījumus un izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas, kas sekmē Latvijas augkopības nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju.

Latvijas laukaugu selekcijas muzejs atvērts 2013. gada 23. aprīlī, kad tika atzīmēta Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta simtgade. Muzeja ekspozīcija izvietota 1923. gadā uzceltajā Selekcijas ēkā. Šī ēka ar tai pieguļošo šķūni 2014. gada 21. janvāri šķūni iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes industriālais piemineklis.

Muzeja krājumā ir vēsturiski dokumenti, kā arī agrākos gados lietotās iekārtas un priekšmeti, kas paredzēti selekcijas un sēklaudzēšanas darbu veikšanai dažādām laukaugu sugām. Tie atspoguļo seno dienu notikumus, pielietotās tehnoloģijas un atklāj daudz interesanta par agrākām darba metodēm, cilvēkiem un viņu ieguldīto darbu.

Muzeja krājums ir pieejams sabiedrībai.

Ekskursijām iespējams pieteikties pa tālruni: 64130162

Vasarā – laukaugu ziedēšanas laikā un rudenī, kad novāc ražu, ir iespēja vērot arī selekcionāru darbu. Varam piedāvāt arī no dažādām laukaugu sugām un to šķirnēm gatavotu netradicionālu ēdienu degustāciju.

Atrašanās vieta

Aktualitātes